Trygg Hansa Försäkring

Är jag försäkrad när jag anlitar er?

Självklart är vi ansvarsförsäkrade. Vi har en ansvarsförsäkring hos Trygg Hansa för upp till 10 miljoner kronor. .

Anlita Robban & Calle Byggservice & Du får en kvalitativ byggtjänst för samma pengar, med ansvarsförsäkring för din familj och ditt hem och den som utför arbetet.

Självklart innehar vi en F-skattesedel.

Hur ser er försäkring ut?

Vår ansvarsförsäkring gäller hela vår personal. Hela personalstrykan i Robban & Calle Byggservice &är anställd i företaget. Vi har en ansvarsförsäkring hos Trygg Hansa för upp till 10 miljoner kronor.

Vi har självklart en F-skattesedel och betalar alla skatter och försäkringar för vår egen personal i Sverige.Vår ansvarsförsäkring täcker även skador som uppkommer i ditt hem vid arbetstillfället. Det kan vara allt från vattenskador orsakade av vår personal till förstörelse av personlig egendom, som t.ex. dyra vaser, tavlor eller Plasma TV.

Har jag något eget ansvar?

Som kund bör du underlätta genom att ge våra arbetsledare information om tex saker som du är extra försiktig med.

Var inte rädd att tala om vad du kräver från oss. Vi lyssnar väldigt gärna och anpassar oss självklart därefter.

Nycklar, hur gör vi?

Många olika lösningar finns, prata med oss om det. Vi brukar låta kunden bestämma själv. Vi kan ta hand om nycklarna och ge ut en nyckelkvittens, där vi tar ansvar för att ha tillgång till ert hem. Men det går lika bra för oss om ni låser upp varje gång. Eller låser upp när vi kommer och sedan att vi låser dörren när vi går för att sedan återlämna nyckeln direkt efter jobbet blir klart.